Biskopen utroper et hellighetens år

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan kunngjøre at biskopen utroper 2018 til et hellighetens år. Vårt håp er at året kan bli en fortsettelse og frukt av foregående årstema, og samtidig bringe noe nytt. Temaet «mitt kall er kjærlighet» har en bred appell til å «gjenopplive gleden i vårt felles kall til hellighet,» som biskopen skriver. Karmelittnonnen Thérèse og hennes hellige foreldre synliggjør den inderlighet som hører til alle kristnes kall. Spesielt vil helgenenes besøk være til inspirasjon for unge og familier. Det er verdt å nevne at pavens bispesynode i oktober har temaet «De unge, tro og kallsbedømmelse».

Nestleder i Norges Unge Katolikker, Anja Zawadzka Persvold, har lenge vært opptatt av kristen etterfølgelse og formasjon blant de unge i organisasjonen. Nå er hun store forventninger til hva de kan få til blant unge i løpet av året og under relikvievalfarten:

– Vi gleder oss til å engasjere ungdommen, særlig gjennom arrangementene i menighetene under relikvievalfarten. Relikviene er inspirerende for ungdom og familier, og de gir oss mulighet til å sette ekstra fokus på det grunnleggende i evangeliet, både i bladene og på leirene våre.

Ved å forkynne den himmelske herlighet hjelper kristne hverandre å oppdage og oppfylle den hellighet som er hver troendes nåde og mål. Kallet om å bygge Guds rike kommer til uttrykk på ulikt vis til forskjellige mennesker. Fellesnevneren er den autentiske, livgivende kjærligheten, og at vi slipper Gud inn i våre liv. Den hellige Thérèse, med hennes «lille vei», er absolutt en helgen for vår tid. Vi er alle kalt til å overvinne hverdagens fristelser til å syte og klage ved å gjøre de minste ting med den største kjærlighet.

– Veien til hellighet kommer ikke av seg selv, dersom vi ikke søker den. Jeg liker bildet med “heisen” til himmelen, om Jesu armer som løfter meg opp. Det handler ikke om at jeg skal sitte i heisen og være inaktiv, veien til hellighet er å strekke ut hånden min, finne Jesu hånd, la Ham lede meg og være med meg i alt jeg gjør, konkluderer Anja.

 

HYRDEBREV OM HELLIGHETENS ÅR

«Mitt kall er kjærlighet»

Kjære brødre og søstre i Kristus!

Den nordiske bispekonferanse arrangerer høsten 2018 en relikvievalfart hvor den hellige Thérèse av Lisieux og hennes helligkårede foreldre, Louis og Zélie Martin, gjester Norden. For å forberede oss på å ta imot den nåde som helgenenes nærvær vil gi oss, vil jeg oppfordre til at det bes for besøket og vår helliggjørelse. Jeg oppfordrer dere derfor til å be novenen sammen i messen og i deres hjem, slik at vi på lille Thérèses forbønn raskere kan nå frem til den fullkomne kjærlighet.

Med religiøs lydighet bar Jomfru Maria sin Sønn frem i tempelet for å vie ham til Herren. Fremstillingen var i virkeligheten et møte mellom Gud og de troende, som så lyset av Guds herlighetsglans åpenbart for folkeslagene. Det er oppfyllelsen av Malakis profeti om at «Herren som dere søker, kommer til sitt tempel» (3,1). Med troens øyne har også vi, med Simeon, sett Kristi frelse. Når vi frembærer våre liv for Gud, er det for at han skal kunne fylle det og forvandle det i sin kjærlighets flamme. Hellighet i mennesker betegner nærheten og likheten til Gud hos dem som svarer på sitt kall om å følge Kristus.

Om noen skulle frykte at fullkommenhetens fjell er ubestigelig, har Thérèse vist at det finnes en «heis» til himmelen, kjent som «Den lille veien for åndelig barndom». Med ordene «mitt kall er kjærlighet», utfordrer hun hver og en av oss til å velge Gud, uavhengig av livskall, situasjon og evner. For det er bare Gud som kan fylle de dypeste lengslene i våre liv. Med troens gave oppdager vi hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hellige kan vi endelig bli «hele» mennesker.

Mitt håp er at relikvievalfarten skal gjenopplive gleden i vårt felles kall til hellighet, og at vi ved å ære relikviene til den hellige Thérèse og hennes foreldre skal minnes om at dette målet med Guds og Kirkens hjelp ikke er uoppnåelig. Jeg utroper derfor 2018 til et hellighetens år, for at alle troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift på ny kan oppvekke gleden i Guds miskunnsrike vennskap. Det er mitt håp at besøket av den hellige Thérèse, Louis og Zélie blir til inspirasjon og velsignelse, slik at mange mennesker kommer inn i Kristi livgivende følge.

På festen for Herrens fremstilling i tempelet,
2. februar 2018,

+ Bernt Eidsvig Can. Reg,
Biskop av Oslo og administrator av Trondheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *