Overgivelse som gir fred

I august mediterer vi over den åndens frukt vi får smake når ting er i «orden». Fred er en ro hvor konflikter er oppslukt, men det overgår fravær av krig eller likevekt mellom motstridende parter. Det er en frukt av kjærlighet, rettferdighet og sannhet, hvor mennesket får utfolde seg fritt i tråd med sin verdighet. Vi ser ofte at helgener klarer å verne om en indre fred, selv når det stormer rundt dem. Årsaken er at de opplever at de får gjøre Guds vilje. Nøkkelen er overgivelse. Forkjempere for fred må ikke bare stå opp mot urett (mange aktivister drives nærmest av hovmod), men begynne med å forvandle vårt indre for deretter forvandle våre omgivelser. Ved å overgi oss til Gud, lar vi ham helbrede vår indre konflikt av egeninteresser. Når sjelen får tilfredsstilt sin tørst etter å gjøre Guds vilje, er det freden begynner å bre om seg.

Månedens meditasjonstekst forberedt av karmelittene:

Å gjerne  ville  det som Jesus vil, hvor vanskelig er ikke det for oss som har så sterk egenvilje! Om hjertet er fyllt opp av Guds vilje, så forblir vårt indre alltid i en tillstand av dyp fred. Hva gjør man for å komme dit? Overgivelse, igjen og igjen, ja, og tillit. Vi vet jo at Gud ikke tillater mer enn vi kan bære, han vet hva som er best for oss og andre. Hele vårt liv ligger i hans hånd og han vil – med alt som skjer med oss – forme oss i sin Sønns bilde. Når det blir for tungt, får vi rette blikket mot hans kors og hente styrke og håp i forvissningen om at det ikke slutter der. Livet er bare et øyeblikk mellom to evigheter og vi er invitert til å dele Jesu eget liv, som innebar å alltid gjøre Faderens vilje. Livet kan da med ett bli så ukomplisert at vi sammen med de salige, kan leve i den uinntakelige fredens borg som Kristus er, der ingenting kan forstyrre oss.