Novene til bruk i messen

Vi anbefaler å be novenen umiddelbart etter kommunion. Presten kan gjerne gi en oppsummering av månedens meditasjon, før alle ber selve bønnen sammen. Hver måned vil vi gi dere nye forslag til innledning, basert på månedens meditasjon

Last ned og print ut:

Novene

I september ber vi om åndens frukt: KJÆRLIGHET

Innledning:

Næret av Jesu selvoppofrelse
kjenner vi Hans kraft til å elske.
Måtte vår hengivenhet til messen
oppflamme det guddommelige liv i oss,
slik at vi når frem til den kjærlighet
som fullbyrder det kristne liv.

Alle:

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og takknemlighet
ser vi frem til at du, sammen med dine helligkårede foreldre,
skal besøke vårt land og hele Norden.
Hjelp oss å forberede oss på ta imot all den nåde
Gud vil skjenke oss gjennom valfarten.
Be for våre katolske Stift,
for våre prester og alle som er kalt til det gudviede liv.

Strø dine roseblader av nåde over våre familier,
slik at de stadig mer ligner din familie.
Be for alle barn; for de unge, for de eldre,
for de ensomme og de lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel
med å gjøre godt på jorden, ta også imot de intensjoner
vi tillitsfullt legger i dine hender.

Kjære lille Thérèse, lær oss å bli hellige,
slik at vi som deg kan elske Jesus med et rent og udelt hjerte,
og overgi våre liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet.
Led oss på din lille vei, slik at vi raskt kan nå frem
til den fullkomne kjærlighet. Amen.