Novenabön inför besöket i Norden

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden med början (i domkyrkan i Stockholm) söndagen den 30 september. Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena. Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden. Förslag hur man ber följande nio månaders novena:

  • I början på varje månad läser man hela novenans text som kan vara till inspiration för din privata meditation under den månaden.
  • Det är upp till var och en om man vill be själva novenabönen (som är den samma varje månad) varje dag, en gång per vecka eller endast en gång per månad.
  • Novenan föreslår en böneintention för varje vecka, därför kan det vara lämpligt att man exempelvis ber novenabönen på en söndag eller måndag och lägger till böneintentionen för den veckan.

Novena under september månad 2018

Andens frukt: Kärlek

Kärleken är Andens frukt par excellence. Kärleken var Thérèses kallelse, vad hon strävade efter och det kristna livets fullkomning. Hon hade i sin familj upplevt kärlek och där fått lära känna Guds väsen: Gud är kärlek. I familjelivet hade kärleken närts av Guds självutgivande i den heliga mässan. Därför visste hon att kärleken närs av offer och hängivenhet; likgiltighet var något som var främmande. Hennes engagemang i hennes gudsvigda liv hämtade sitt bränsle i honom som hon visste älskade henne; hon visste att Jesus var kraften när hon själv älskade. Det är genom föreningen med Jesus som också vi blir till kärlek. Det är där vi blir ett med vår nästa, liksom vi blir ett med Jesus i kommunionen. Det är till detta vår Lilla Syster och hennes heliga föräldrar vill föra oss, nu när de äntligen kommer.

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma;
med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du,
tillsammans med dina heliga föräldrar,
ska besöka vårt land och hela Norden.

Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök,
så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.

Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island,
och våra katolska stift här.

Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer
– så att de alltmer liknar din familj.

Be särskilt för våra präster
och om kallelser till det gudsvigda livet.

Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.
Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel
med att göra gott på jorden,
ta också emot denna min särskilda intention
som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon;
lär mig att som du älska Jesus
med ett rent och odelat hjärta och att i tillit,
genom Jungfru Marias händer,
överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek.
Led mig på din lilla väg,
så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare…

Ladda ner bönekort til din mobil:

 

Facebook sida: St. Thérèse til Norden (@relikvier)
Facebookgrupp: Welcome Saint Thérèse
Novenan kan följas på Katolsk horisont (Gråbrödernas Youtubekanal)

Böneintentioner:

Vecka 36: Att vi medvetet öppnar våra hjärtan och välkomnar Jesus i den Heliga Mässan.

Vecka 37: Att vi av hjärtat engagerar oss i vår nästa och inte sluter oss för någon enda.

Vecka 38: Att vi tar oss tid att både delta i den Heliga Mässan så ofta vi kan och sedan troget lever den helga Mässans självutgivande liv i vardagen.

Vecka 39: Att vi alla, som nu ska få vörda Lilla Thérèse och hennes föräldrar på deras pilgrimsfärd genom våra länder, får all den nåd som vi längtat efter under dessa nio månaders förberedelse.

 

Tidigare novena texter

Trofasthet

Kärleken i ett livskall, vare sig det är i det gudsvigda livet eller i ett äktenskap, kräver alltid offer och trofast uthållighet, där man dag efter dag säger ja till Guds väg och vilja. Känslorna kan göra uppror, men med kärlekens viljeakt kan vi fortsätta välja det enda rätta. Båda makarna Martin hade innan sitt äktenskap prövat det gudsvigda livet, men hade båda fått avslag. Gud hade en annan väg för dem, en väg som genom deras trofasta kärlek till varandra ledde dem till att i äktenskapets sakrament bli de helgon Gud menat dem att bli. Gud tillåter att kärleken sätts på prov, för att så kunna låta den växa sig större och fastare, ja det blir en grund att bygga vidare på. Han renar den på så vis för att forma oss allt mer lika Sin Son. Ju renare kärleken är desto trofastare är den och en trofast kärlek, en sådan som Lilla Thérèse hade, gäller in i evigheten.

Vecka 18: Att vi blir uppmärksamma och tacksamma för Guds kärleksfulla godhet som var och en av oss möter i våra liv.

Vecka 19: Att vi, styrkta av biktens heliga sakrament där vi får skåda Guds överflödande barmhärtighet, låter denna barmhärtighet bli synlig för dem vi möter, särskilt i våra familjer.

Vecka 20: Att också vi finner vår styrka i bön och offer.

Vecka 21: Att vi alltmer fylls och leds av den Helige Ande, så att den kärlek Gud älskat oss med blir vår drivkraft och Andens alla frukter kommer vår nästa till godo och Gud blir förhärligad.

Vecka 22: Att de små och svaga i samhället får möta Guds egen godhet i andra, Han som ödmjukar sig och kommer oss nära.

Maj: Vänlighet

Therese hade fått insikt i vad Gud i Sin godhet och barmhärtighet hade gjort för henne, hon insåg att Han hade visat henne Sin förutseende kärlek och på så vis hindrat henne från fall. Denna Hans godhet kunde hon se just för att hon själv hade undfått godhetens frukt och alltid var benägen att tro det bästa om andra, benägen att bistå dem i deras vardagsbestyr med sina små kärlekstjänster. Hon försökte med varje medel älska Gud tillbaka i sin nästa, och visste då att bön och offer var hennes bästa medhjälpare: ”det utgör hela min styrka” ( S S s. 215). Den konkreta barmhärtighet, generositet och godhet som familjen Martin visade var frukten av den godhet de själva fått smaka av vår Herre. De visste att de var föremål för Gud Faderns godhet, omsorg och förlåtelse, och kunde därför ge den vidare till dem de mötte. De var inte rädda för att stå upp för de små och svaga i samhället, för dem som behandlas illa, och de gav inte bara upp utan följde sina skyddslingar åt till dess en lösning funnits.

April: Vänlighet

Mänskligheten är en familj, och även Kyrkan, därför är Lilla Thérèse allas vår syster och hon blev det i en djupare betydelse den 9 april 1988, då hon trädde in hos karmeliterna i Lisieux. Som uppvuxen i en familj som var öppen och livgivande, även för dem utanför denna, visste hon att den sanna och gudomliga vänligheten aldrig är uteslutande. Vänligheten ska gälla ”ALLA som är i huset; utan undantag” (S S s. 199), alltså även dem som vi personligen inte har valt och som vi känslomässigt inte ”tycker om” och som på intet sätt delar vår tro och vårt livsval. Lilla Thérèse visar det när hon handlingskraftigt går emot sin naturliga antipati som hon känner gentemot en syster och gör för henne allt det hon ”skulle ha gjort för den” hon ”håller mest av”. Också paret Martín visar prov på sin vänlighet när de blev tvungna att ta emot soldater i sitt eget hem.

Böneintentioner:

Vecka 14: Att alla som har kallelsen till det gudsvigda livet med ord och gärning visar sig vara sanna bröder och systrar till den Uppståndne Herren.

Vecka 15: Att vi får den övernaturliga blicken att vår nästa är en kär syster eller bror.

Vecka 16: Att våra familjer och gemenskaper blir öppna och livgivande även för dem som inte tillhör dem.

Vecka 17: Att vi väljer att visa vänlighet även mot dem vi kan ha svårt för.

Mars: Glädje

Andens frukter växer när vi håller oss till Trädet. Detta fick Lilla Thérèse erfara vid sin första kommunion. När hon förenades ”med den gudomliga Kraften” fylldes hon, den landsflyktiga, av ” all himlens glädje”, och på grund av dess storhet och djup kunde hon inte annat än gråta. De andra missförstod henne, men denna glädje förvandlades under familjefesten som följde i en ”stillsam glädje”. Glädjen hon här fick smaka punktvis fick hon vid sin julnåd se bli en varaktig glädjens frukt när hon lärde sig att den växer fram när man ”glömmer sig själv för att glädja andra”. Så var det även för hennes mamma Zélie, som när hon helt började leva för sina barn fann all sin glädje i dem. Livet i gemenskap, som familjelivet är, får glädjens frukt att växa fram i oss om vi för Jesu skull glömmer oss själva för att skänka de andra glädje.

Böneintentioner:

Vecka 9: Att alla barn som nu förbereder sig inför sin första kommunion får erfara samma djupa möte med Jesus som Lilla Thérèse. Och att kateketer och föräldrar får Guds nåd och hjälp att rätt förbereda barnen för detta stora sakrament.

Vecka 10: Att hoppet om himlens glädje skänker tröst och glädje för alla som lider och sörjer.

Vecka 11: Att vi i våra gemenskaper och familjer väljer att för Jesu skull glömma oss själva förr att skänka andra glädje.

Vecka 12: Att alla föräldrar får göra samma erfarenhet som de heliga Zélie och Louis att barn är livets glädje och att de får den hjälp och vishet att kunna fostra barnen för himlen.

Vecka 13: Att vi alla som nu går in i Stilla veckan med Jesus håller oss troget till Honom och likt Honom bär de kors som kommer på vår väg så att vi med Honom får del av Uppståndelsens glädje.