List pasterski Biskupa: O roku świętości

Download: List pasterski Biskupa – O roku świętości (pdf)

„Moim wezwaniem jest miłość”

Kochani bracia i siostry w Chrystusie!

Konferencja nordyckich biskupów organizuje przyjęcie w Skandynawii jesienią 2018 podróżujących relikwii w. Teresy z Lisieux oraz jej świętych rodziców Ludwika i Zelii Martin. Aby przygotować się na przyjęcie łaski, jaką jest obecność świętych, zachęcam do modlitwy w intencji tej wizyty i naszego uświęcenia. Dlatego wzywam was do wspólnego odmawiania nowenny podczas Mszy św. oraz w waszych domach, tak abyśmy za wstawiennictwem Małej Teresy, mogli dotrzeć do doskonałej miłości.Z religijną powinnością Dziewica Maryja przyprowadzała swego Syna, aby poświęcić go Panu. Ofiarowanie było w rzeczywistości spotkaniem między Bogiem a wierzącymi, które pozwoliło ujrzeć światło Boskiej Chwały objawionej narodom. To wypełnienie proroctwa Malachiasza o tym, że „przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie” (3,1). Oczami wiary my także, wraz z Symeonem, ujrzeliśmy zbawienie Chrystusa. Kiedy oddajemy nasze życie Bogu, to jest po to, aby mógł On je wypełnić i przemienić płomieniem swojej miłości. Świętość w ludziach oznacza bliskość i podobieństwo do Boga, u tych wszystkich, którzy odpowiadają na wezwanie do naśladowania Chrystusa.

Jeśli kogoś przerażają nieosiągalne szczyty doskonałości, to Teresa pokazała, że istnieje „winda” do nieba, znana jako „Mała droga dziecięctwa duchowego”.  Ze słowami „moje wezwanie jest miłością”, zachęca każdego z nas do wybrania Boga, niezależnie od życiowego powołania, naszej sytuacji i naszych umiejętności. Bo tylko Bóg może wypełnić najgłębsze pragnienia w naszym życiu. Dzięki darowi wiary odkrywamy kim – dzięki Bożej łasce –  możemy być. Jako święci możemy w końcu stać się pełnym człowiekiem.

Mam nadzieję, że peregrynacja relikwii ożywi radość w naszym wspólnym powołaniu do świętości, i że oddając cześć relikwiom świętej Teresy i  jej rodziców, będziemy pamiętać, że ten cel z pomocą Bożą i Kościoła jest możliwy do osiągnięcia. Dlatego ogłaszam rok 2018 rokiem świętości, aby wszyscy wierzący w diecezji katolickiej w Oslo i Trondheim mogli ponownie ożywić radość z miłosiernej przyjaźni Boga. Jest moją nadzieją, aby wizyta świętej Teresy i Ludwika i Zelii Martin, była inspiracją i błogosławieństwem, tak aby wielu ludzi weszło na przynoszącą Życie ścieżkę naśladowania Chrystusa.

 

Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.
Biskup Oslo