Thư Mục tử về năm của sự thánh thiện

Download: Thư Mục tử về năm của sự thánh thiện 2018 (pdf)

«Ơn gọi của tôi là tình yêu»

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,
Hội đồng Giám mục Bắc Âu, vào mùa thu 2018 sắp tới, sẽ đón tiếp chuyến di hành hài cốt của
thánh nữ Têrêsa Lisieux và thân sinh của chị là hai thánh Louis và Zélie Martin đến thăm các nước
Bắc Âu. Để chuẩn bị đón nhận hồng ân các ngài đem đến cho chúng ta, cha khuyến khích anh chị
em hãy cầu nguyện cho chuyến di hành và cho việc nên thánh của chúng ta. Vì vậy cha kêu gọi anh
chị em cùng nhau tham dự tuần Cửu nhật trong thánh lễ cũng như tại gia đình anh chị em, để nhờ
lời chuyển cầu của thánh Têrêsa Hài đồng, chúng ta có thể nhanh chóng đạt tới tình yêu hoàn hảo.

Với lòng tuân phục Đức Trinh Nữ Maria đã đưa Con trai của mình lên đền thờ để dâng hiến cho
Chúa. Việc dâng hiến này quả thật là một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và những kẻ tin, cuộc gặp
gỡ đã chiếu tỏa ánh vinh quang Thiên Chúa cho các dân tôc. Sự kiện này ứng nghiệm với lời tiên tri
Malaki «Đấng các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thờ của Người « (Mal 3, 1). Với ánh mắt đức tin,
chúng ta cũng đã cùng với ông Simeon nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa Kitô. Khi chúng ta tiến
dâng đời chúng ta cho Thiên Chúa, là để Người đổ đầy và biến đổi đời chúng ta trong ngọn lửa tình
yêu của Người. Sự gần gủi và giống Thiên Chúa nơi những ai đáp lại tiếng gọi bước theo Chúa
Kitô là dấu chỉ của sự thánh thiện nơi con người.

Đối với những ai đã từng lo sợ không thể đạt đến đĩnh trọn lành, thánh Têrêsa đã cho thấy có một
«thang máy» để lên trời, được biết đến qua cuốn sách «Con đường thơ ấu thiêng liêng» . Với câu
nói: «Ơn gọi của tôi là tình yêu», thánh nữ thách đố từng mỗi người trong chúng ta chọn Thiên
Chúa, không phân biệt ơn gọi đời sống, hoàn cảnh và khả năng. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có
thể lấp đầy những khát vọng sâu thẳm nơi cuộc đời của chúng ta. Với món quà đức tin chúng ta
nhận ra rằng chúng ta được hiện hữu là nhờ hồng ân Thiên Chúa. Như những vị thánh cuối cùng
chúng ta có thể trở thành những con người «trọn vẹn».

Cha hy vọng chuyến di hành hài cốt này sẽ làm sống dậy niềm vui mừng nơi ơn gọi nên
thánh chung của chúng ta, đồng thời với việc tôn kính hài cốt của thánh nữ Têrêsa và thân sinh của
chị, chúng ta được nhắc nhớ rằng, với sự trợ giúp của Chúa và Giáo hội, đích điểm nên thánh
không phải là không đạt được. Vì vậy cha công bố 2018 là năm của sự thánh thiện, để mọi tín hữu
trong giáo phận Oslo và Trondheim một lần nữa phát huy niềm vui trong tình bằng hữu giàu lòng
xót thương của Thiên Chúa. Cha hy vọng rằng chuyến viếng thăm của thánh Têrêsa, Louis và
Zélie trở thành niềm cảm hứng và phúc lành, nhờ đó nhiều người bước theo Chúa Kitô, Đấng trao
ban sự sống.

Dịp lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, 02 tháng 02 năm 2018


+ Bernt Eidsvig Can. Reg.
Giám mục giáo phận Oslo và Trondheim