Kinh Cầu Thánh Têrêsa Hài Đồng

Last ned og print:

Kinh Cầu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan

Dùng trong Kinh Tuần Cửu Nhật

Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng,
Hoa Hồng nhỏ của Chúa Giêsu;
với niềm vui mừng cảm tạ
chúng con mong đợi Ngài cùng với cha mẹ của Ngài
đến viếng thăm đất nước chúng con và cả Bắc Âu này.

Xin giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn
để đón nhận muôn hồng ân
Chúa tuôn đổ trên chúng con qua chuyến viếng thăm.
Xin cầu bàu cho giáo phận chúng con,
cho các Linh mục của chúng con
và cho tất cả những ai đang sống trong ơn gọi thánh hiến.

Xin đổ mưa hoa hồng ơn lành xuống trên các gia đình chúng con,
để mỗi ngày một trở nên giống gia đình của Ngài hơn.
Xin cầu bàu cho mọi trẻ em, các thanh thiếu niên,
người già cả bệnh tật, người cô đơn và đau khổ.

Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng,
Ngài muốn dùng cả bầu trời của Ngài,
để làm cho trần gian được xinh đẹp,
xin đón nhận lời khẩn nguyện
thiết tha chúng con tín thác đặt trong tay Ngài.

Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng,
xin dạy chúng con nên thánh, để cũng như Ngài,
chúng con có thể yêu mến Chúa Giêsu
với trọn tâm hồn thanh khiết,
và tận hiến đời sống chúng con cho lòng thương xót của Chúa.
Xin dẫn chúng con đi trên con đường thơ bé của Ngài,
hầu chúng con sớm đạt đến đức ái vẹn toàn. Amen.