Nowenna do świętej Teresy

Last ned og print ut:

We wrzesieniu modlimy się o owoc Ducha Śwętego: MIŁOŚĆ

Zostaliśmy stworzeni, aby panować nad stworzeniem, zgrzeszyliśmy, ale Ten, na którego podobieństwo jesteśmy stworzeni, przywrócił nam wolność i teraz możemy w Duchu Świętym miłować stworzenie według prawdziwego, nowego panowania. W takim całkowitym opanowaniu jaśnieje nowy człowiek, nowy człowiek, którym jest Jezus w nas. Możemy powracać do tego, aby panować na własną rękę i walczyć w pysze o samorealizację. Lecz dopiero, kiedy wpierw pojmiemy, że sami z siebie nie możemy nic uczynić, wzrasta owoc opanowania i wtedy prawdziwie możemy miłować Jezusa i bliźniego, tak, jak On sam, w Nim i w zjednoczeniu z Nim. W tym jesteśmy całkowicie w Bożym ręku, narzędziem, którym On się posługuje dla dobra innych. Opanowanie osiąga wtedy swą słuszność i sprawia, ze miłość przynosi najpiękniejsze owoce.

Czytaj więcej z jej pism 

Intencje

Tydzień 36: Abyśmy świadomie otworzyli nasze serca i przyjęli Jezusa we Mszy Świętej.

Tydzień 37: Abyśmy całym sercem angażowali się w miłość bliźniego i nie stawiali wymagań  i granic.

Tydzień 38:   Abyśmy poświęcali czas na Mszę Święta tak często, jak tylko możemy, a potem żyli eucharystycznym życiem w codzienności.

Tydzień 39: Abyśmy wszyscy, oddając cześć Świętej Teresie  i jej rodzicom w czasie ich pielgrzymowania poprzez Karaje Nordyckie, otrzymali te wszystkie łaski, których pragnęliśmy w czasie przygotowującej nas nowenny.

Nowenna

Kochana mała Tereso, mały kwiecie Jezusa;
radośni i wdzięczni czekamy na ciebie
i twoich świętych rodziców, którzy razem z tobą nawiedzą
w relikwiach Norwegię i inne kraje skandynawskie.
Pomóż nam przygotować się na przyjęcie pełni tych łask,
którymi Pan Bóg przez peregrynację chce nas obdarzyć.
Módl się za nasze katolickie diecezje, za naszych kapłanów
i wszystkich powołanych do życia zakonnego.

Rzuć obfity deszcz róż łask Jezusowych na nasze rodziny,
tak, aby upodabniały się do twojej rodziny.
Wstawiaj się za wszystkimi dziećmi, za młodzieżą,
za starszymi, samotnymi i cierpiącymi.

Kochana mała Tereso,
której niebem jest czynienie dobra na ziemi,
przyjmij również te intencje, które składamy w twoje ręce.
Kochana mała Tereso, naucz nas być świętymi,
byśmy podobnie jak ty, potrafili kochać Jezusa
czystym i niepodzielnym sercem,
i powierzali nasze życie Bożej Miłości Miłosiernej.
Prowadź nas twoją małą drogą,
abyśmy wkrótce osiągneli pełnię miłości.

Amen.

W lipcu modlimy sie o owoc Ducha Śwętego: OPANOWANIE

Zostaliśmy stworzeni, aby panować nad stworzeniem, zgrzeszyliśmy, ale Ten, na którego podobieństwo jesteśmy stworzeni, przywrócił nam wolność i teraz możemy w Duchu Świętym miłować stworzenie według prawdziwego, nowego panowania. W takim całkowitym opanowaniu jaśnieje nowy człowiek, nowy człowiek, którym jest Jezus w nas. Możemy powracać do tego, aby panować na własną rękę i walczyć w pysze o samorealizację. Lecz dopiero, kiedy wpierw pojmiemy, że sami z siebie nie możemy nic uczynić, wzrasta owoc opanowania i wtedy prawdziwie możemy miłować Jezusa i bliźniego, tak, jak On sam, w Nim i w zjednoczeniu z Nim. W tym jesteśmy całkowicie w Bożym ręku, narzędziem, którym On się posługuje dla dobra innych. Opanowanie osiąga wtedy swą słuszność i sprawia, ze miłość przynosi najpiękniejsze owoce.

TYDZIEŃ 27: Abyśmy poznali nasze szlachetne powołanie i odważyli się nim żyć.

TYDZIEŃ 28: Aby przykład opanowania Małej Teresy zainspirował nas do podejmowania wszystkich ofiar z miłości.

TYDZIEŃ 29: Abyśmy w trudnych sytuacjach postępowali tak, jak Mała Teresa: Oczekiwali wszystkiego od Jezusa.

TYDZIEŃ 30: Abyśmy w modlitwie i czynie pozwolili się prowadzić przez Ducha Świetego.

Czerwcu: WIERNOŚĆ

Miłość jest powołaniem na całe życie. Wszystko jedno czy jest to droga życia konsekrowanego, czy małżeńskiego, wymaga ona zawsze ofiary i wiernej wytrwałości, zgody na Bożą drogę i Jego wolę każdego dnia. Uczucia mogą się buntować, lecz czyniąc miłosny akt woli możemy kontynuować wybór tego, co jedynie jest słuszne. Każde z małżonków Martin rozważało drogę życia konsekrowanego przed zawarciem małżeństwa, lecz obydwojgu zostało to odradzone. Bóg wybrał dla nich inną drogę. Droga ta doprowadziła ich, poprzez ich wierną miłość wzajemną w sakramencie małżeństwa, do świętości, do której Bóg ich przeznaczył. Aby ta miłość stała się fundamentem, na którym można dalej budować, Bóg dopuszcza by została wystawiona na próbę, po to aby mogła wzrosnąć i wzmocnić się. W ten sposób oczyszcza ją, aby coraz bardziej upodobnić nas do swojego Syna. Im miłość jest czystsza, tym jest wierniejsza. Wierna miłość, podobna tej, którą osiągnęła mała Tereska, trwa wiecznie.

Intencje

TYDZIEŃ 23: Aby ci, którzy przygotowują się do zawarcia małżenstwa lub już je zawarli, dostrzegli wartość tego sakramentu i zrozumieli, że jego celem jest ich formacja do świętości.

TYDZIEŃ 24: Aby ci, którzy przechodzą próby w swoim powołaniu, czy to w życiu konsekrowanym,
czy małżeńskim, zwrócili się do Boga i otrzymali siłę do wiernego trwania w powołaniu.

TYDZIEŃ 25: Abyśmy zawsze wybierali wierne trwanie przy Bogu, Jego Kościele i naszych postanowieniach, również  w drobnych wydarzeniach codzienności.

TYDZIEŃ 26: Aby osoby, które zostały zdradzone, mogły odzyskać wiarę w wierną miłość.

Maj: DOBROĆ i MIŁOSIERDZIE

Teresa poznała to, co Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu dla niej uczynił. Zrozumiała, że okazał jej miłość, która ją uprzedzała i niepozwalała jej upaść. Tę dobroć Bożą mogła zauważyć, ponieważ sama otrzymała dobroć – owoc Ducha Świętego – i ponieważ zawsze była skłonna myśleć dobrze o innych, skłonna pomagać im z miłością w ich codzienności. Ze wszystkich sił starała się okazać miłość Bogu w swoich bliźnich. Wiedziała, że modlitwa i ofiara były ku temu najlepszą pomocą: „Modlitwa i ofiara są całą moją mocą” („Dzieje duszy”). Wyrażanie miłosierdzia, wielkoduszności i dobroci przez rodzinę Martin, było owocem tej dobroci, której Pan dał im skosztować. Wiedzieli że im samym Bóg Ojciec okazywał dobroć, troskę i przebaczenie, i dlatego mogli ofiarować je tym, których spotykali. Nie lękali się otworzyć na tych, którzy w społeczeństwie byli nieznaczący, słabi i źle traktowani. Nie zniechęcali się, dopóki nie znaleźli pozytywnego rozwiązania sytuacji osób, którymi się zaopiekowali.

Intencje

Tydzień 19. Abyśmy, umocnieni świętym sakramentem spowiedzi, w którym Bóg ukazuje nam swoje przeobfite miłosierdzie, czynili to miłosierdzie widocznym dla tych, których spotykamy, szczególnie w naszych rodzinach.

Tydzień  20. Abyśmy i my znajdowali siłę w modlitwie i ofierze.

Tydzień  21. Aby Duch Święty coraz bardziej napełniał nas i prowadził tak, by miłość, którą jesteśmy umiłowani przez Boga była motorem naszego działania i aby owoce Ducha przynosiły naszym bliźnim dobro, a Bogu chwałę.

Tydzień 22. Aby słabi i nic nie znaczący w społeczeństwie mogli spotkać w innych ludziach dobroć Boga, który uniża się i staje się nam bliski.

Kwiecień rozważanie: Życzliwość

Ludzkość jest rodziną, sam Kościół jest nią również. Dlatego Mała Teresa jest naszą siostrą, a stała się nią na jeszcze głębszej płaszczyźnie, gdy 9. kwietnia 1888 roku wstąpiła do klasztoru Karmelitanek w Lisieux. Teresa, wychowana w rodzinie otwartej i promieniującej życiodajnym ciepłem także wobec osób spoza jej kręgu, wiedziała, że  prawdziwa i boża życzliwość nigdy nikogo nie wyłącza. ”Życzliwość musi obowiązywać względem WSZYSTKICH, którzy są w domu, bez wyjątku” (Dzieje duszy), czyli również względem tych, których obecności w naszym życiu sami nie wybraliśmy, których emocjonalnie nie lubimy i którzy w żadnym stopniu nie dzielą z nami wiary i życiowych wyborów. Mała Teresa ukazuje taką postawę, gdy czynnie sprzeciwia się swojej naturalnej antypatii do jednej z sióstr i postępuje względem niej tak, jakby postępowała wobec najbardziej przez siebie lubianej. Również państwo Martín dają dowód swojej postawy życzliwości wtedy, gdy zostają zmuszeni do przyjęcia żołnierzy do swojego domu.

Intencje

Tydzień 14: Aby wszyscy powołani do życia konsekrowanego, okazywali słowem i czynem, że są prawdziwymi braćmi i siostrami Zmartwychwstałego Pana.

Tydzień 15: Abyśmy otrzymali mistyczną umiejętność widzenia w naszych bliźnich drogich braci i siostry.

Tydzień 16: Aby wszystkie rodziny i wspólnoty były otwarte i ożywcze również dla osób spoza ich najbliższego otoczenia.

Tydzień 17: Abyśmy wybierali okazywanie przyjacielskiej postawy również wględem tych, którzy nie przypadli nam do gustu.