Program

Relikviene skal ut på en 9 ukers valfart i de nordiske land fra 28. september til 29. oktober 2018. De kommer til Norge i to omganger: først til OKB og Trondheim stift 6.-14. oktober, og så til Tromsø stift 19.-24. oktober.

OKB og Trondheim Stift:
St. Gudmund, Jessheim (lørdag 6.- søndag 7. okt).
St. Johannes, Oslo (søndag 7.- mandag 8. okt).
St. Svithun, Stavanger (mandag 8.- tirsdag 9. okt).
St. Paul, Bergen (tirsdag 9.- torsdag 11. okt)
St. Teresia, Hønefoss (torsdag 11.- fredag 12. okt)
St. Olav, Trondheim (fredag 12.- søndag 14. okt).

Tromsø Stift:
Kristi Konge, Narvik (fredag 19.- lørdag 20. okt)
St. Sunniva, Harstad (lørdag 20. okt)
Vår Frue, Tromsø (lørdag 20. okt).
Karmelittklosteret «Totus Tuus» (lørdag 20.- mandag 22. okt).
St. Mikael, Hammerfest (tirsdag 23. okt)
Økumenisk kapell, Nordkapp (onsdag 24. okt)

Resten av Norden

St. Gudmund, Jessheim

Lørdag 6. Oktober    
22.00     Velkomstandakt i St. Gudmund med biskop Bernt Eidsvig.
22.30     Vigilie med ungdomsfestivalen (NUK) og vake gjennom natten

Søndag 7. oktober     
07.00     Messe og velsignelse av roser i St. Gudmund kirke

St. Johannes, Oslo

Søndag 7. oktober   
08.45     Velkomstseremoni i St. Johannes, Oslo
09.00     Messe på polsk
11.00     Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig
13.00     Messe på vietnamesisk
15.00     Messe på engelsk
17.00     Messe på tamilsk
18.30     Høytidelig Vesper med ordensfolk og prester
19.00     Foredrag ved p. Hallvard Hole OFM
19.30     Sakramentsandakt
21.00     Bønnevake med ulike grupper gjennom natten.

Mandag 8. oktober
07.00     Messe og avskjedsseremoni i St. Johannes

St. Svithun, Stavanger

Mandag 8. oktober   
16.00     Mulighet for skriftemål
17.00     Velkomstseremoni og høytidelig Vesper i St. Svithun
18.00     Internasjonal Messe og velsignelse av roser
19.15     Sakramentsandakt
20.00     Andakter med spansk, burmesisk og vietnamesisk gruppe
22.00     Messe på polsk
23.00     Vigilie med ungdom, fra midnatt bønnevaker gjennom natten

Tirsdag 9. oktober    
09.30     Laudes
10.00     Rosenkrans med hellige Thérèse
11.00     Messe og avskjedsseremoni

St. Paul, Bergen

Tirsdag 9. oktober    
17.00     Velkomstseremoni i St. Paul
17.30     Høytidelig Vesper
18.00     Tilbedelse/Rosenkrans
19.00     Messe på norsk
20.00     Messe på polsk etterfulgt av stillhet/tilbedelse

Onsdag 10. oktober   
10.00     Åpen kirke med bønnevakter gjennom dagen
17.00     Messe på engelsk (filippinsk)
18.00     Rosenkransandakt på vietnamesisk
19.00     Messe på vietnamesisk
20.00     Sakramentsandakt og skriftemål

St. Teresa, Hønefoss

Torsdag 11. oktober
15.00     Stopp i Ål
18.00     Velkomstseremoni og vesper i St. Teresa, Hønefoss
19.00     Høymesse til ære for den hl. Teresia av Jesusbarnet
20.00     Arrangement v/Teresiaforeningen
22.00     Bønnevaker gjennom natten

Fredag 12. oktober
06.00     Laudes
07.00     Messe til ære for den hl. Louis og den hl. Zélie Martin
07.45     Avskjedsandakt

St. Olav domkirke, Trondheim

Fredag 12. oktober   
16.30     Relikvier ankommer St. Olav
17.15     Høytidelig Vesper
18.00     Messe
21.00     Completorium
21.30     Rosenkrans
22.00     Matutin

Lørdag 13. Oktober  
08.00     Høytidelig Laudes
09.00     Ters
09.30     Foredrag om familien
10.30     Høymesse
12.00     Sext
13.00     Messe på polsk
15.00     Non
15.30     Messe på vietnamesisk
17.15     Høytidelig Vesper
18.00     Messe på engelsk
19.00     Våkenatt ved ungdom og nasjonale grupper
21.00     Completorium
21.30     Rosenkrans
22.00     Matutin

Søndag 14 oktober
08.00     Høytidelig Laudes
09.00     Messe på latin
10.00     Høymesse og avskjed
                                              
(Relikviene fortsetter gjennom Sverige før de kommer til Tromsø stift)

Kristus Konge kirke, Narvik

Fredag, 19. oktober  

14.00     Velkomstandakt og Messe
               Bønnevake

Lørdag 20. oktober
07.30     Avskjedsliturgi

 St. Sunniva kirke, Harstad

Lørdag 20. oktober   
10.00     Velkomstandakt og Messe
12.00     Avskjedsliturgi

Vår Frue Kirke, Tromsø

Lørdag 20. oktober   
9.00     Velkomstandakt og Messe v/biskop Berislav Grgić

Karmel «Totus tuus», Tromsø

Torsdag 18. oktober
18:30     Seminar: «Relikvier og relikviekult i går og i dag»

Fredag 19. oktober   
18:00     Lovprisningskveld, skriftemål
               Film og møte for unge

Lørdag 20. oktober
19:00     Høytidelig Vesper
20:30     Relikviene ankommer Karmelittklosteret
21:00     Bønnevake ved ungdom
23:30     Kompletorium
24:00     Høytidelig avslutning

Søndag 21. oktober
07:00     Stille bønn
08:00     Angelus, Høytidelig Laudes og Ters
09:00     Pontifikalmesse v/ biskop Berislav Grgić
               Velsignelse av roser
12:00     Angelusbønn, Sekst og Non
15:00     Bønn for og med familier
17:30     Rosenkrans med hellige Thérèse
19:00     Høytidelig Vesper og Angelus
19:30     Bønn for og med eldre og syke
21:00     Kompletorium, Lesningsgudstjeneste, Høytidelig avslutning

Mandag 22. oktober
07:00     Stille bønn
08:00     Angelus, Laudes, Ters
09:00     Den hellige messe
12:00     Angelus, Sekst
14:00     Non
15:00     Avskjedsandakt
17:40     Vesper, Angelus

St. Mikael Kirke, Hammerfest

Tirsdag 23. oktober  
05.30     Velkomstandakt
11.00     Bønnevake
15.00     Bønnevake
18.00     Messe med lovsangkveld

 Nordkapp – Økumenisk kapell

Onsdag 24. oktober  
12.30     Velkomstandakt
13.30     Avskjedsliturgi


Resten av Norden

SVERIGE

28.09     Velkomstseremoni i St Eriks Domkyrka, Stockholm med Kardinal Aborelius. 
29.09     St Eriks, Stockholm
30.09     St Franciskus, Jönköping
01.10     Karmelittsøstrene i Glumslöv – Høytiden for hellige Thèrése
02.10     St Clemens menighet, Helsingborg
3-4.10    Kristus Konungen, Göteborg
5-6.10    Vadstena: Samling for familier

(ferden fortsetter til Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift)

14.10     Ankomst till Falun
15.10     Falun
16.10     Umeå
17.10     Luleå
18.10     Lannavaara

(ferden fortsetter til Tromsø Stift og Finland)

30.10     Södertälje
31.10     Uppsala

FINLAND

25.10     Oulu
26.10     Turku
27.10     Turku
28.10     Helsinki
29.10     Karmel, Espoo

ISLAND

01.11      Louis og Zèlie ankommer Karmel, Reykjavik – Allehelgensdag
02.11      Louis og Zèlie i Karmel, Reykjavik
03.11      Louis og Zèlie i Reykjavik katedralen
04.11      Louis og Zèlie i Reykjavik

20.11      St. Thèrése: Akureyri
21.11      St. Thèrése: Katedralen i Reykjavik
22.11      St. Thèrése: Karmel i Hafnarfjörður
23.11      St. Thèrése: Karmel i Hafnarfjörður
24.11      St. Thèrése: Landakot
25.11      St. Thèrése: Landakot
26.11      St. Thèrése: Höfn
27.11      St. Thèrése: Reyðarfjörður
28.11      St. Thèrése: Seyðisfjörður

DANMARK

05.11     St. Thèrése: Aalborg
06.11     St. Thèrése: Aarhus
07.11     Samles i Odense
08.11     Karmel i Hillerød
09.11     Vedbæk
10.11     Hellerup. Domkyrkan, København
11.11     Avskjed med  Louis og Zèlie i Sankt Ansgars Domkyrka, Köpenhamn
12.11     Avfärd till Frankrike