Novene til den Hellige Thérèse

Begynn hver måned med å lese noveneteksten. Meditasjonen og utdragene fra lille Thérèses skrifter gir deg noe å meditere over for hele måneden. Bruk novenebønnen som du vil: hver dag, hver uke, eller bare en gang i måneden. Den er den samme gjennom året.

Meditasjon og bønneintensjon i april

Åndens frukt: VENNLIGHET

Menneskeheten er en familie, ja, også Kirken er det, derfor er lille Thérèse vår søster, og på en enda dypere måte ble hun det den 9. april 1888, da hun trådte inn hos karmelittene i Lisieux. Ettersom hun hadde vokst opp i en familie som var åpne og livbringende, selv for dem som ikke var en del av den, visste hun at den sanne og guddommelige vennlighet aldri utelukker noen. Vennligheten skal gjelde ”ALLE som er i huset; uten unntak”( En sjels historie s.224), altså selv de vi personlig ikke har valgt og som vi følelsesmessig ikke ”liker” og som på ingen måte deler vår tro og vårt livsvalg. Lille Thérèse viser det når hun handlekraftig går imot sin naturlige antipati som hun føler overfor en søster og for denne søsteren gjør hun alt det hun ville ha gjort for den hun « likte best av alle”. Også paret Martín gir bevis for sin vennlighet når de tvinges til å ta imot soldater i sitt eget hjem.

 

Les mer i utdrag fra hennes dagbok.

Bønneintensjoner

Uke 14: At alle som er kalt til det gudviede liv viser i ord og gjerning at de er sanne brødre og søstre av den Oppstandne Herre.

Uke 15:At vi får det overnaturlige blikket som ser at vår neste er en kjær søster eller bror.

Uke 16: At våre familier og fellesskap blir åpne og livbringende også for dem som ikke tilhører dem.

Uke 17: At vi velger å vise vennlighet også mot dem vi det ikke faller oss naturlig å like.

 


Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt

Bes over ni måneder frem til relikvievalfarten

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst;
med glede og takknemlighet ser jeg frem til at du,
sammen med dine helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden.
Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk,
slik at jeg kan ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det.
Jeg ber deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, og for våre katolske Stift her.

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – slik at de stadig mer ligner din familie.
Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv.
Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene.
Be for alle barn; for de eldre, for de ensomme og lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å gjøre godt på jorden,
ta også imot denne min særskilte intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender
(nevn din intensjon her, feks den ukentlige intensjonen).

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å elske Jesus med et rent og udelt hjerte
og at jeg i tillit, gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet.
Led meg på din lille vei, slik at jeg raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet.
Amen.

Fader Vår, Hill deg Maria, Ære være… 


Tidligere måneder

JANUAR: Den åndelige barndom – Åndens frukter: Ydmykhet og tillit

Lille Thérèse ble født midt i juletiden og det var nettopp under Julen i 1886, like før hun skulle fylle 14 år, at hun gjenvant sin sjelsstyrke, da Jeusu fikk henne til å forlate barndommen, men uten å miste den barnlige tillit. Det var nettopp i Jesusbarnets navn og nærhet hun gikk gjennom hele livet. I Jesu etterfølgelse lærte hun seg fullstendig overgivelse til Gud Fader og Guds Mor Maria. Det bildet av Gud som hun fikk i sitt kjærlighetsfylte hjem, av sine foreldre Zélie og Louis samt sine eldre søstre, gjorde at hun modig og tillitsfullt visste at slik som et barn kunne komme til sine foreldre, slik kunne hun komme til Gud, for hun visste at han ikke nøler ”med å oppfylle ønskene til sine små”. Hun så ikke seg selv utføre ”store ting”, men gikk modig barndommens lille vei, ”å strø blomster”, ” å ikke unnlate å gjøre et eneste lite offer” og å gjøre det av kjærlighet. Hun sørget ikke over sin avmakt, men gledet seg over å gi Gud sin tomhet og litenhet, slik at han kunne vise sin storhet.

Bønneintensjoner:

Uke 1: Om at alle får en julenåde til å gå ut av seg selv og gi seg med Jesu egen styrke.

Uke 2: At alle barn skal få fødes og vokse opp i gode og kjærlighetsfulle hjem der man lærer seg å vandre med Jesus og i hans etterfølgelse.

Uke 3: At vi alle vokser i tillit, mot og den barnlige ydmyke holdning, overfor Gud og i alle livets omskiftelser.

Uke 4: At vi som lille Thérèse i vår vanmakt ikke unnlater ”å gjøre et eneste lite offer” og gjør det av kjærlighet.

FEBRUAR: Tålmodighet og overbærenhet

Lille Thérèse skriver at den ”fullkomne kjærlighet består i å bære over med andres feil og ikke på noen måte la seg forbause over deres svakheter” (En sjels historie s.224) og at hun selv ikke ville kunne elske fullkomment ”om du selv ikke elsket dem, min Jesus, i meg (ibid s. 224). Denne fullkomne kjærlighet viste hun rent praktisk mot sine søstre i klosteret, som når hun hjalp søster St. Pierre og når hun hadde overbærenhet med den søsteren som skapte den ubehagelige lyden under bønnen. Kanskje hennes tålmodighet ble aller mest prøvet da hun lå på sykeleiet. En gang hun ikke hadde klart å være tålmodig, skrev hun med en viss ironi til sr. Agnes: ”Åh ja! I kveld har jeg virkelig vist deg hvilke dyder jeg har og hvilke skatter av tålmodighet!” Men hun er lykkelig over at Jesus nå kan være tålmodig med henne. Hun møter sin egen mangel på tålmodighet med tålmodighet.

Bønneintensjoner

Uke 5: At vi i vår familier og fellesskap ut av kjærlighet har overbærenhet med hverandres ulikheter, svakheter og mangler.

Uke 6: At vi stoler helt og fullt på Jesu egen kraft og ber om den når vår tålmodighet settes på prøve.

Uke 7: At alle som lider på kropp eller sjel får tålmodighet og kraft til å bære dagens byrder.

Uke 8: At vi er tålmodige med oss selv og vender om når vi har falt.

MARS: glede

Åndens frukter vokser når vi holder oss til Treet. Dette fikk lille Thérèse erfare ved sin første kommunion. Da hun ble forenet ”med den guddommelige Kraft” ble hun, den landflyktige, fylt av ”all himmelsk glede”, og på grunn av dens storhet og dybde kunne hun ikke annet enn å gråte. De andre misforstod henne, men under familiefesten som fulgte ble denne gleden forvandlet til en ”stille glede”. Den gleden hun fikk smake dråpevis, fikk hun ved sin julenåde se bli til gledens frukt, for da lærte hun at den vokser frem når man ”glemmer seg selv for å glede andre.” Slik var det også for hennes mamma Zélie, som da hun helt og holdent begynte å leve for sine barn, fant all sin glede i dem. Livet i fellesskap, som familielivet er, får gledens frukter til å vokse frem i oss om vi for Jesu skyld glemmer oss selv for å glede de andre.

Bønneintensjoner

Uke 9: At alle barn som nå forbereder seg til sin første kommunion får erfare samme dype møte med Jesus som lille Thérèse. Og at kateketer og foreldre får Guds nåde og hjelp til å forberede barna på en god måte før dette store sakramentet.

Uke 10: At håpet om himmelens glede blir til trøst og glede for alle som lider og sørger.

Uke 11: At vi i våre fellesskap og familier velger for Jesu skyld å glemme oss selv for å glede de andre.

Uke 12: At alle foreldre får gjøre den samme erfaring som de hellige Zélie og Louis; at barn er livets glede og at de får hjelp og visdom til å kunne oppdra barna for himmelen.

Uke 13: At vi som nå går inn i den Stille uke sammen med Jesus holder oss trofast til ham og lik ham bærer de kors som kommer på vår vei, slik at vi med ham får del i Oppstandelsens glede.

Gå opp til toppen